דלג לתוכן
קרנות השתלמות

מה זה קרן השתלמות?

קרן השתלמות - חיסכון אחד ויתרונות רבים לו

 

  • קרן השתלמות היא אפיק השקעה שמיועד לשכירים ועצמאים, אשר מקנה פטור ממס על רווחי הון (מוגבל בתקת הפקדה). כספים שנצברו בחשבון בקרן ניתנים למשיכה לאחר 6 שנים ממועד הפקדה ראשונה ובמקרה שבו העמית מגיע לגיל פרישה ניתן לתת את הכספים לאחר 3 שנים ממועד הפקדה ראשונה. משיכת הכספים פטורה ממס (פטור על מס רווחי הון מוגבל בתקרה). מומלץ להמשיך ולחסוך גם לאחר מכן.
  • לעמית שכיר המפקיד לקרן השתלמות מבוצעת הפקדה מקבילה ע"י המעסיק ועל חשבון המעסיק. סכום זה מהווה הטבת מס כיוון שהינו הכנסה בידי העובד אשר פטורה ממס על השכר (מוגבל בעד 7.5% מהשכר ובתקרת שכר שנכונה לאותה שנת מס).
  • הטבת מס נוספת קיימת במשיכה כאשר הסכומים הנמשכים מהקרן פטורים ממס (מס רווח הון מוגבל בתקרה).
  • מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, חברה בת של מגדל חברה לביטוח, מנהלת את קרן ההשתלמות "מגדל השתלמות". במגדל השתלמות 9 מסלולי השקעה אשר מאפשרים גמישות השקעה והתאמת תמהיל לצרכי העמית, במגוון רחב של אפיקים מתמחים וכלליים.

שכירים כמו גם עצמאיים יכולים לחסוך למטרות שונות כשאחת מהן היא על ידי פתיחת קרן השתלמות.
מי שחוסך בקרן השתלמות, בין אם הוא שכיר המפקיד במקביל להפקדת המעסיק ובין אם עצמאי, עשוי ליהנות מרווחים הפטורים ממס. 
כסף שנצבר בקרן, בגין תשלומים עד תקרת הפקדה המוטבת, ניתן למשוך במועד הזכאות .

האם משתלם למשוך כסף שנצבר בקרן השתלמות בתום שש שנים?

לפניך מספר עובדות חשובות אשר עשויות לעזור לך להחליט האם למשוך את הכסף שנצבר בקרן השתלמות מיד בתום שש שנים:

  • חיסכון בלעדי ללא מס - קרן השתלמות היא כיום תוכנית החיסכון ההונית היחידה במדינת ישראל, שניתן למשוך ממנה את הכספים ללא תשלום מס, לרבות ללא מס בגין רווחים ריאליים, למי שהופקדו לזכותו מידי שנה תשלומים עד סכום התקרה המוטבת. התקרה המוטבת הינה לשכיר 10% מהשכר החודשי, מוגבל בתקרת שכר של 15,712 ₪, ולעצמאי תקרת הפקדה שנתית בסך של 18,480 (הנתונים נכונים לשנת 2016). נכון להיום (2016) אין שום אפיק הוני אחר הפטור ממס בגין רווחים ריאליים.
  • שמרת הזכות למשוך את הסכום הצבור בקרן ללא מס בתום 3 שנים למטרות השתלמות מקצועית, בישראל ובחו"ל או לעמית שהגיע לגיל הפרישה, בתום 6 שנים לכל מטרה. יחד עם זאת, אין חובה לבצע משיכה של הכספים. המשמעות עבור החוסך היא, שניתן להמשיך לחסוך בקרן כזאת למשך שנים ארוכות ולהישאר עם הזכות למשוך את כל החיסכון שנצבר גם עבור הפקדות שבוצעו לאחר תום 6 שנים והרווחים בגינם, בכל רגע ללא תשלום מס.
  • מוטבים של עמית שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.
  • בקרן השתלמות לעצמאים אין צורך בשמירה על רציפות ההפקדות מדי חודש. לקוח שאינו פעיל יכול למשוך את הכסף מהקרן בדיוק לפי הכללים החלים על לקוח פעיל.
  • משיכה חלקית של הכספים הצבורים בקרן ההשתלמות - במידה ועולה הצורך להשתמש בחלק מהכספים, תוכל לעשות זאת, החל ממועד הזכאות, ולהשאיר את יתרת הכסף בקרן. לאחר משיכת כספים מהקרן, נסגר החשבון להפקדות נוספות, ובמידה והעמית מעוניין להמשיך להפקיד כספים, יפתח חשבון חדש להפקדות חדשות, ממנו ניתן יהיה למשוך כספים פטורים בהתאם לכללים שצוינו לעיל.
  • ניהול מקצועי, אמין ושקוף - כספי החיסכון בקרנות השתלמות של מגדל מנוהלים ומושקעים ברמה מקצועית גבוהה ובשקיפות מלאה תוך מתן מידע שוטף ללקוח על הזכויות הצבורות לזכותו בקרן.

למרות הנטייה והפיתוי למשוך את הכסף שנצבר בקרן השתלמות בתום שש שנים, כדאי לדעת שניתן להשאירו בקופה. בכך ניתן להמשיך וליהנות מהזכות למשיכת החיסכון בכל עת, כולל ההפקדות החדשות והרווחים שנצברו בקרן, תוך שמירה על הזכות לפטור ממס.


האמור לעיל אינו ייעוץ פנסיוני ואין להסתמך על המידע כתחליף ליעוץ פנסיוני.