דלג לתוכן
מחשבון לקצבת פרישה כמה פנסיה חודשית אפשר לקבל בגיל הפרישה?

סימולטור פרישה

המחשבון מיועד לחישוב קצבת פנסיה חודשית הצפויה לאנשים שנמצאים לקראת פרישה בגילאי 55-87 (אם גילך הוא מתחת ל-55, לחץ כאן), ומאפשר למקסם את הקצבה על ידי ניוד חסכונות קיימים לקרנות הפנסיה של מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. סכומי יתרת החיסכון והקצבה הצפויים הם תחזית וההערכה בלבד לצרכי המחשה וחושבו על בסיס ההנחות והנתונים המופיעים במחשבון.