הנחיות לסביבת הניסוי (Sandbox)

ריכזנו נתונים חשובים לצורך בניית ה - API וביצוע בדיקות מול קבוצת מגדל

סביבת ה- Sandbox משמשת לצרכי בדיקות, ומאפשרת הדמיה של תהליך אישור הסכמה לרבות ה- UI, ניהול הסכמות ופניות לצורך קבלת מידע.
הגישה לסביבת ה- Sandbox מתאפשרת בעזרת תעודות ייעודיות, שניתן לקבל מרשות שוק ההון.
בעזרת גישה זו ניתן לבצע ניסיונות פניה ואינטגרציה לצרכי בדיקה (בהמשך ישנו פירוט של נתונים עבור הבדיקות). במידה ונתקלים בתקלה אתם מוזמנים לפנות אלינו דרך צור קשר

01 | להלן הערכים שיש להכניס כמשתני סביבה עבור Sandbox:

מאפיין תיאור ערך
Host ה-URL בהתאם לסביבה אליה מתבצעת ההפניה בתהליך אישור ההסכמה

https://api.openhub-sbx.migdal.co.il

Base URL

כתובות ה-URL אליהן פונים ב-API's לצורך הפעלת שרותים של בנקאות פתוחה כמקור מידע

api/consent/v1.6/
api/loan/v1.4/

תעודות QSEAL ו-QWAC

תעודות שיש לצרף בפניות ל-API's כפי שהוגדרו בהוראה

Sandbox Certificates

 02 | נתונים לבדיקות
בסביבת ה-Sandbox הוקמו נתונים סטטיים לטובת בדיקות ייעודיות, בעזרתן ניתן לבצע הדמיות למגוון מצבים אפשריים.
לטובת כלל התרחישים בסביבת הניסוי יש להעביר PSU-ID-Type=520004896 (מגדל חברה לביטוח בע"מ). להלן טבלה המשקפת את תרחישי הבדיקה:

בדיקה 1:
ת.ז/דרכון : 999888777
מספר הלוואה 1: 1000056782
תיאור הבדיקה: 
הקמת הרשאת לקוח (הסכמה) וקבלת מידע

בדיקה 2:
ת.ז/דרכון : 999222111
מספר הלוואה 1: 1000089012
מספר הלוואה 2: 1000034567
תיאור הבדיקה: 
הקמת הרשאת לקוח (הסכמה) וקבלת מידע ללקוח בעל מספר הלוואות

בדיקה 3:
ת.ז/דרכון : 999444555
תיאור הבדיקה: 
הקמת הרשאת לקוח (הסכמה) ללקוח ללא הלוואות פעילות

בדיקה 4:
ת.ז/דרכון : 999888999
מספר הלוואה 1: 1000012345
תיאור הבדיקה: 
הקמת הרשאת לקוח (הסכמה) וקבלת מידע ללקוח בעל הלוואה אחת המקושרת ל-2 פוליסות

בדיקה 5:
ת.ז/דרכון : 999111222
מספר הלוואה 1: 1000001234
מספר הלוואה 2: 1000023456

תיאור הבדיקה: 
הקמת הרשאת לקוח (הסכמה) וקבלת מידע ללקוח בעל 2 הלוואות המקושרות לאותה הפוליסה

03 | הקמת הרשאה (הסכמה) בסביבת ה- Sandbox
תהליך הקמת הסכמה בסביבת ה Sandbox מכיל ממשק משתמש כפי שיושם בסביבת הייצור.
להלן הנחיות לממשק המשתמש:
בעת קבלת מסך Login יש להקליד מספר ת.ז בהתאם לתרחיש שמופיע בנתוני הבדיקות (סעיף 2 לעיל). מכיוון שמדובר בסביבת ניסוי לא תידרשו להכניס סיסמא ותועברו ישירות למסכי הקמת ההרשאה (הסכמה) ללקוח.