דלג לתוכן

ביטוח משכנתא אונליין - הירשוביץ פתרונות סוכנות לביטוח

רכישת ביטוח משכנתא אונליין


אין באמור בכדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב במאפיינים הספציפיים של כל אדם. הקבלה לביטוח כפופה להליך חיתום בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המידע האמור הינו כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות הזכויות עפ"י הפוליסה. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד. אין באמור ייעוץ ו/או המלצה כלשהם ו/או תחליף לבירור צרכים והתאמה הנעשה ע"י סוכן או חברת ביטוח בהתאם למאפיינים האישיים של המועמד לביטוח.