דלג לתוכן
ביטוח משכנתא

מהו ההבדל בין ביטוח חיים לביטוח משכנתא?

למרות שמם הדומה - ויש שיגידו המבלבל משהו - ישנם הבדלים מהותיים בין ביטוח חיים לבין ביטוח חיים למשכנתא. למעשה, מדובר בשני מוצרי ביטוח שונים ונפרדים, שחשוב להכיר את השוני ביניהם, את מטרתם הייחודית ואת הכיסויים השונים שכל אחד מהם מספק.


בחירה או חובה?
ביטוח חיים: ביטוח חיים רגיל אינו חובה עפ"י חוק, ונרכש ע"י כל אדם המעוניין לבטח את עצמו, ולהבטיח ליקיריו שבמצב של מוות, חלילה, בני משפחתו לא יישארו ללא הכנסה.
ביטוח חיים למשכנתא: כל מי שנוטל משכנתא מהבנק, מחוייב לרכוש במקביל גם ביטוח חיים למשכנתא, שבלעדיו לא תאושר לו ההלוואה. מטרת הביטוח היא להבטיח לבנק את החזר הכספים שנתן במקרה מות הלווה.


סכום הביטוח
ביטוח חיים: סכום ביטוח - נקבע ע"י המבוטח עם הצטרפותו לפוליסה, וכדאי מאוד להתאימו לצרכי המשפחה. בשל כך ניתן לפנות בכל עת לאחד מסוכני הביטוח של מגדל, שיחשבו את הסכום האופטימלי לחיסכון עפ"י גיל, שכר, הרכב המשפחה, ועוד.
ביטוח חיים למשכנתא: גובה סכום הביטוח נקבע בהתאם לגובה ההלוואה שלקחתם מהבנק, בהתאם ללוח הסילוקין שמפרסם הבנק מפעם לפעם ובהתאם לתנאי ההלוואה עליהם חתמתם.

מה עם מוטבים?
ביטוח חיים: במקרה של ביטוח חיים, הרי שהמבוטח בוחר את המוטבים לפי רצונו, שהרי כל מטרת הפוליסה היא שבני משפחתו של המבוטח יקבלו את הכספים לאחר מותו. בשל כך, הוא זה המגדיר מי יקבל את כספי הביטוח אחרי לכתו.
ביטוח חיים למשכנתא: המוטב העיקרי והבלתי חוזר בביטוח חיים למשכנתא הוא הבנק ממנו נלקחה הלוואת המשכנתא. כאשר לפוליסה ניתן להוסיף מוטבים נוספים במקרים בהם יתגלה פער בין סכום הביטוח לבין יתרת תשלומי ההלוואה. כך או כך, במקרה של מות הלווה - חברת הביטוח תעביר לבנק את יתרת הסכום שנותר.

מה כולל ביטוח משכנתא חוץ מביטוח חיים?
ביטוח משכנתא כולל שני סוגים כיסויים עיקריים - ביטוח חיים למשכנתא, כפי שציינו למעלה, המספק הגנה על הלווים ועל הבנק במקרה שהלווה הולך לעולמו - במקרה כזה, חברת הביטוח מעבירה לבנק את יתרה התשלום במטרה לסייע לבני המשפחה להתמודד עם העול הכלכלי לאחר מות יקירם.
כיסוי נוסף הוא ביטוח מבנה, המספק כיסוי ביטוחי במצבים בהם נגרם נזק בנכס ושוויו נפגע. במצב זה הביטוח ממשיך לכסות את תשלומי המשכנתא ואת עלויות השיקום של הנכס הפגוע, בעוד הוא עצמו נותר בבעלות הלווה. ביטוח מבנה למשכנתא מכסה נזקים שנגרמו למבנה הדירה, וכולל כיסוי מקיף להוצאות עבור תיקון, שיפוץ או בנייה מחדש של הדירה; כיסוי הוצאות לבעלי המקצוע השונים, הוצאות משפטיות אם יהיו, הוצאות עבור פינוי הריסות, ועוד. כמו כן, הביטוח כולל פיצוי בגין אובדן דמי שכר דירה בתקופה שבה הדירה אינה ראויה למגורים, וכן ביטוח אחריות צד ג'.
ארבעת הכיסויים העיקריים של ביטוח מבנה למשכנתא כוללים ביטוח מפני נזק שעשוי לפגוע בערכו - הצפות, שריפות, פגעי מזג אוויר, רעידות אדמה, מעשי השחתה, ועוד; שעבוד לבנק הקובע שהבנק הוא "מוטב בלתי חוזר", כך שאם נגרם נזק למבנה, הבנק הוא שיקבל פיצוי מחברת הביטוח, ולא הלווים; כיסוי מפני רעידת אדמה, המקנה פיצוי כספי במקרה של נזק למבנה ו/או לתכולה כתוצאה מרעידת אדמה; וכיסוי לנזקי צנרת: בשונה מביטוח מבנה רגיל, לווי המשכנתאות מחוייבים להכליל סעיף זה בפוליסה, כתנאי של הבנק לאישור ההלוואה.
עבור ביטוח המבנה למשכנתא ניתן גם לרכוש הרחבות תמורת תשלום נוסף, הכוללות ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית, ביטוח משטחי זכוכית ושיש, אביזרים סניטריים, כיריים קרמיים, בריכות שחייה, נזקי טרור, תכולה ועוד.

לסיכום, בעוד שביטוח חיים למשכנתא תקף אך ורק בעת לקיחת משכנתא, והוא מבטיח למוטב העיקרי - הבנק - את קבלת יתרת התשלום במקרה מות הלווה, הרי שביטוח חיים - מספק הגנה לבני המשפחה במקרה מות המבוטח, כך שהכספים מועברים למוטבי הנפטר כפי שהגדירם בעת רכישת הפוליסה.

 

המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח משכנתא
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף