דלג לתוכן
לקוחות יקרים, עקב עבודות תחזוקה ייתכנו שיבושים באזור האישי.
אודות מקפת
אודות מקפת

מגדל מקפת - דירקטוריון

  • ניר גלעד, יו"ר הדירקטוריון
  • מר אביה ספיבק, פרופ', דירקטור
  • גב' לימור לבנת, דח"צ
  • מר ניסים שרם, דירקטור
  • מר יובל הברמן, דירקטור
  • אסתר ברק לנדס דח"צ
  • מר אריה מינטקביץ, דירקטור
  • מר גיל קורץ, דח"צ
  • מישאל וקנין, דח"צ

דירקטוריון החברה מתכנס לפחות 8 ישיבות במהלך שנה קלנדרית.