דלג לתוכן

 

דף המצורף לפוליסה לרבות כל שינוי ועדכון שיערך, ככל שיערך בדף זה, המהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה והכולל בין היתר את הפרטים העיקריים של הביטוח לפי הפוליסה, כפי שיהיו מעת לעת, ובכללם שם המבוטח, מספר הפוליסה, סכום ההלוואה המבוטחת, הריבית להלוואה המבוטחת, סוג הצמדת ההלוואה המבוטחת, יתרת סכום הביטוח, דמי הביטוח , מסלול תשלום דמי הביטוח , תאריך התחלת הביטוח ותאריך סיום תקופת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף