דלג לתוכן

 

סכום הביטוח הינו הסכום המצוין בדף פרטי הביטוח, המשתנה מעת לעת ומהווה את יתרת סכום הביטוח האמורה בדף פרטי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף