דלג לתוכן
ביטוח חיים

מגדל לאובדן כושר עבודה - הרחבות

הגדרת עיסוק ספציפי - הגדרת עיסוק ספציפי לפי 12 חודשים אחרונים ערב קרות מקרה הביטוח. למידע נוסף >

פרנצ'יזה - תשלום כפול בחודש הרביעי ובחודש החמישי בגין תקופת ההמתנה של החודש השני והשלישי. למידע נוסף >

תוספת פיצוי במצב סיעודי תוספת שליש - במקרה בו זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח ישולם פיצוי נוסף בשל היות המבוטח במצב סיעודי בשיעור של שליש מסכום הפיצוי. למידע נוסף >

ביטול קיזוז מגורם ממשלתי - במידה וקיים תשלום מביטוח לאומי או גורם ממשלתי אחר, לא יקוזז סכום הפיצוי החודשי שישולם, גם אם סה"כ התשלום יהיה גבוה מ- 75% מהשכר הכולל של המבוטח. למידע נוסף >

הארכת תקופת ההצמדה למדד - הארכה של תקופת הצמדת סכום הפיצוי החודשי למדד בתקופת התביעה ל- 36 או 48 או 60 חודשים. בתום תקופה זו יהיה סכום הפיצוי צמוד לרווחי ההשקעות בהתאם לתנאי הפוליסה. למידע נוסף > 

הגדלת גג חתם ל- 20% או 25% ולא יותר מ- 70% או 80% (בהתאמה) ב- 5 שנים. למידע נוסף >

הגדלת הפיצוי בתקופת התביעה ב- 1% לשנה או 2% לשנה. למידע נוסף >

קיצור תקופת המתנה לחודש או לחודשיים במקום 3 חודשי המתנה. למידע נוסף >

ברות ביטוח - במקרים של עזיבת עבודה, יכול המבוטח להקטין את סכום הפיצוי החודשי לתקופה בה אינו עובד, ולחזור ולהגדיל אותו ללא חיתום רפואי. למידע נוסף >

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף