דלג לתוכן
ביטוח חיים

ביטוח חיים - נכות מתאונה

פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות קבועה עקב תאונה

תאונה עלולה לעצור את מרוץ החיים ולגרום בנוסף לכאב הפיזי והנפשי, להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד ולהתפרנס, ואף לנכות קבועה. ביטוח למקרה נכות מתאונה מבטיח לך סכום כסף חד פעמי במקרה של נכות קבועה כתוצאה מתאונה.

מה כולל ביטוח נכות מתאונה?

הכיסוי הביטוחי כולל:

  • פיצוי כספי חד פעמי במקרה של נכות קבועה עקב תאונה, היכול לסייע לך ולמשפחתך לשאת בהוצאות הנגרמות כתוצאה מנכות.
  • במקרה של נכות חלקית קבועה, ישולם חלק יחסי מסכום הפיצוי שנרכש בתוכנית, בהתאם לתנאי הביטוח.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

מידע נוסף לשימושך