דלג לתוכן
תביעות ביטוח חיים
תביעות ביטוח חיים

הגשת תביעה למקרה פטירה

א. מה עליך לעשות?

מלא את הטופס הבא: טופס הגשת תביעה - הודעה על מקרה פטירה >

ב. מסמכים שיש לצרף

ריסק למקרה פטירה:
מסמכי חובה

 • אסמכתא רשמית לפטירה (כגון – תעודת פטירה, צו ירושה וכד').
 • אישור סיבת פטירה ו/או מסמך רפואי המעיד על מועד גילוי המחלה.
 • צילום המחאה של המוטבים (מעל מיליון ₪ אישור ניהול חשבון).
 • צילומי ת.ז של המוטבים.
 • במידה ומדובר בביטוח חיים למשכנתא (בלמ"ש) נדרש להעביר מכתב יתרות הלוואה מהבנק.

מסמכי שאינם חובה

 • טופס תביעה.
 • ויתור סודיות רפואית +צו ירושה (במקרה של איסוף חומר רפואי).

כספי חיסכון פרטי שאינם ממעסיק:
מסמכי חובה

 • אסמכתא רשמית לפטירה (כגון - תעודת פטירה, צו ירושה וכד').
 • צילום המחאה של המוטבים (מעל מיליון ₪ אישור ניהול חשבון).
 • צילומי ת.ז של המוטבים.
 • הצהרה "פועל עבור עצמי" חתומה ע"י המוטבים.
 • הצהרת אזרח מוטב זר חתומה ע"י המוטבים.

מסמכי שאינם חובה

 • טופס תביעה.
 • צו ירושה.

כספי חיסכון ופיצויים ממעסיק:
מסמכי חובה

 • אסמכתא רשמית לפטירה (כגון – תעודת פטירה, צו ירושה וכד').
 • צילום המחאה של המוטבים (מעל מיליון ₪ אישור ניהול חשבון).
 • צילומי ת.ז של המוטבים.
 • כספי פיצויים ממעסיק אחרון – יש להעביר טופס תצהיר שארים חתום ע"י עו"ד + טופס 161/אישור פקיד שומה.

מסמכי שאינם חובה

 • טופס תביעה.
 • צו ירושה.

מקרים חריגים
במקרה של חשד להעלמת מידע – אנו נבקש ויתור סודיות רפואית חתומה ע"י עד+חתימה יורשים+צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה (נוכל לדעת האם נדרש להעביר רק לאחר שנברר חבות - נבחן את המסמכים הרפואיים שהגיעו לחברתנו). כאשר המבוטח קובע כי המוטבים הם על פי חוק או יורשים חוקיים - נצטרך לבקש במעמש פתיחת תביעה צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה.

ג. מה יקרה בהמשך ...

1. לאחר קבלת טופס התביעה והמסמכים הרלוונטים תיבחן הזכאות לכיסוי הביטוחי, בכפוף לתנאי הפוליסה. במידה וידרשו מסמכים נוספים נודיע על כך, ובנוסף תישלח הודעה בכתב.

2. ניתן להתעדכן במצב התביעה ע"י יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות באמצעות שליחת הודעת Whatsapp לטלפון 054-9201028 
או בטלפון מספר 03-9201010 בימים א'-ה' בשעות 8:30-16:00

ד. מידע נוסף לשירותך

את המסמכים ניתן לשלוח אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: עבור מגדל חברה לביטוח בע"מ, לידי תחום תביעות חיים ת.ד. 3063 קרית אריה פתח-תקוה, מיקוד 4951106.
בפקס: 8869734 - 076 או דוא"ל ptiratviot@migdal.co.il

יש להעביר את המסמכים בצירוף פרטים מזהים כגון: מס' תביעה, מס' פוליסה, מס' זהות, שם מלא ותאריך אירוע.

מוקד תביעות