דלג לתוכן
ביטוח חיים

חיתום - מילון ביטוח חיים

תהליך במהלכו מחליט החתם אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמי, הקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו'). השלב האחרון להפקת הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף