דלג לתוכן

תקופת אכשרה - מילון ביטוח חיים

פרק זמן העובר מרגע שהצטרפת לקרן פנסיה, או תוכנית ביטוח, ועד שהביטוח נכנס לתוקף.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס