דלג לתוכן

פוליסה מעורבת/קלאסית  - מילון ביטוח חיים

התכנית המשלבת חיסכון וריסק. סכום הביטוח ישולם למוטב לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח. בחיי המבוטח, בתום תקופת הביטוח, ישולם למבוטח סכום הביטוח או ערך הפדיון, הגבוה מביניהם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס