דלג לתוכן
ביטוח חיים

חיתום רפואי - מילון ביטוח חיים

הליך קבלת מבוטח בה נבחן מצבו הרפואי על מנת לקבוע את תנאי קבלתו לתוכנית הביטוח אליה ביקש להצטרף.

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף