דלג לתוכן
ביטוח חיים

פוליסה מעורבת /קלאסית.


בקצרה: פוליסה מעורבת/קלאסית היא תכנית פוליסת ביטוח המשלבת גם רכיב חיסכון וגם רכיב ריסק למקרה מוות. בפוליסה מסוג זה סכומי הכסף שנצברו בתוכנית ישולמו למוטבים לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח. במקרה שבו תקופת הביטוח הסתיימה והמובטח עדיין בחיים - ישולם למבוטח סכום הביטוח או ערך הפדיון, לפי הגבוה שבהם.

בהרחבה: פוליסה מעורבת/קלאסית או ביטוח מעורב הינו מוג בעולם הביטוח המתייחס לתוכנית פוליסת ביטוח המשלבת 2 מרכיבים - האחד, ביטוח למקרה מוות והשני, צבירה של חסכון. בביטוח זה נכללים הן ערכי פדיון והן ערכי סילוק, כאשר סכומי הכסף שנצברו בתוכנית ישולמו למוטבים ו/או למבוטח באחד משני המצבים הבאים, לפי המוקדם שבהם:

» כאשר המבוטח הלך לעולמו במהלך תקופת הביטוח. במקרה שכזה סכומי הכסף שנצברו בתוכנית ישולמו למוטביו של המבוטח המנוח כפי שהוגדרו בתנאי הפוליסה
» כאשר תקופת הביטוח הסתיימה והמובטח עדיין בחיים. במקרה זה ישולם למבוטח סכום הביטוח או ערך הפדיון, לפי הגבוה שבהם.
מדובר למעשה בפוליסות ביטוח חיים ששווקו בישראל משנות ה-50 ועד ראשית שנות ה-2000, כאשר ברוב המקרים סכום הביטוח זהה בשני המצבים, דהיינו – אותו סכום יופרש למבוטח או למוטביו גם אם המבוטח ילך לעולמו בתקופת הביטוח עצמה, וגם אם יישאר בחיים במועד תום תקופת הביטוח.

 

אני רוצה להצטרף

ביטוח חיים
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף