דלג לתוכן
קשרי משקיעים

מידע על המניה של מגדל

מניות החברה נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב ונכללות במדדים המובילים: מדד ת"א-90, מדד ת"א-125, ת"א SME150 , ת"א סקטור-באלאנס, ת"א פיננסים, ת"א-ביטוח-פלוס, ת"א 125-אקלים נקי, ת"א מעלה, ת"א All-Share.
להלן תמצית נתונים עיקריים אודות מניית החברה (הנתונים המוצגים הינם באיחור של כ- 20 דקות), מידע נוסף ניתן למצוא באתר הבורסה בקישור: https://www.tase.co.il/he/market_data/security/01081165/major_data