דלג לתוכן

כולם יודעים לנהל S&P500 אבל רק במגדל זה הכי משתלם

מצטרפים למסלול השקעה מחקה מדד S&P500 ונהנים מהטבות בלעדיות: 0.55% דמי ניהול בקרן השתלמות החל מ50,000 ש"ח | 50% הנחה בשנה הראשונה בחיסכון "קשת לפרט"


אפשר להגיד שכעת כולם מדברים על מדד S&P500 כעל אפיק ההשקעה המנייתי הכי אטרקטיבי בשוק ההון האמריקאי. בשיחות המסדרון במשרד, בארוחות המשפחתיות או במשחק עם חברים - לפתע כולם מדברים על... S&P500. המדד, שקיים כבר 66 שנה, זוכה כעת לעדנה מחודשת ויש שיגידו שהוא עושה קאמבק, משיל את האבק מעליו, מזיז הצידה את המדדים היותר מוכרים, דאו ג'ונס ונאסד"ק, ועומד במרכז הבמה של וול סטריט ולכן לא פלא שמדברים עליו.

והתשואות? מדברות בעד עצמן

מתחילת השנה הנוכחית (2023) מדובר על תשואה של מעל 20%! (כולל דיווידנד- התשואות נכונות לתאריך 31.7.2023).


מהו מדד ה- S&P 500 וממה הוא מורכב?


מדד S&P500 הוא מפוזר ומייצג את 500 החברות המובילות ביותר שנסחרות בבורסות השונות בשוק ההון האמריקאי ולכן מעניק למשקיעיו פיזור סקטוריאלי רחב ונותן למעשה נקודת מבט מדויקת על המצב של שוק ההון האמריקאי בפרט וכלכלת ארה"ב בכלל. לא בכדי הפך המדד לאינדיקטור של כלל שוק המניות האמריקאי ולעיתים קרובות לאינדיקטור לביצועי הכלכלה האמריקאית.

שווי השוק של החברה אינו הקריטריון היחיד להיכלל בו (יש את קריטריון הנזילות, דהיינו רמת הסחירות במניה), אך בפועל הוא מייצג את 500 החברות הציבוריות הגדולות ביותר במונחי שווי שוק שנסחרות בארה"ב, דהיינו את המצליחות ביותר - אלו שביצועיהן מאותתים על ביצועי המשק האמריקאי בפרט, והמשק העולמי בכלל כי לרובן יש פעילות גלובלית. שווי השוק של כלל המדד (שווי השוק של כל החברות הכלולות בו) הוא  כ-80% משווי השוק של כל שוק המניות האמריקאי - נתון המבליט ביתר שאת את היותו אינדיקטור מצוין לשוק המניות והכלכלה האמריקאים יחדיו.

המדד מפולג ל- 11 סקטורים

IT (טכנולוגיות מידע), בריאות, פיננסים, צריכת מותרות ,שירותי תקשורת, תעשיה, מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה, תשתיות וחומרי גלם. במילים אחרות, כל סקטור שנוגע בחיי היומיום של כל אחד ואחד מאתנו. ריבוי הסקטורים מפחית את הסיכון של השקעות לטווח ארוך במדד עבור אנשים פרטיים וקבוצות . 
למי מכם שרוצים לדעת עוד אז הסקטור הכבד ביותר במדד הוא ה-IT (28%), אחריו הבריאות (13%), סקטור הפיננסים (12%) ומוצרי צריכת מותרות (11%).

תשואת המסלול מושפעת, כמובן, מתשואת המדד עצמו וכן משינויים בשער החליפין של הדולר כיוון שנכסי "מגדל" מחושבים על בסיס השקל הישראלי בעוד שהנכסים שנקנים עבור הלקוחות נרכשים בדולר אמריקאי.

המסלול כשר ומאושר על ידי תשואה כהלכה, ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסוכן.ת הביטוח שלך במגדל.


מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל חברה לביטוח בע"מ
ניוד מכל חברה שאינה מגדל חברה לביטוח בע״מ או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ (״מגדל״). ההנחה בדמי ניהול בקרן ההשתלמות ניתנת
לתקופה של 5 שנים בהתאם לחוזר ״דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני – תיקון״ ( 15-9-2017 ) או כל חוזר שיחליף או יתקן אותו (״תקופת ההנחה״). על-
אף האמור לעיל, החברה רשאית לעלות את שיעור דמי הניהול לפני תום תקופת ההנחה במקרה של משיכה מלאה או חלקית או העברה מלאה או חלקית
של היתרה הצבורה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה אחר בקרן ההשתלמות, וביתר המקרים הנקובים בחוזר הנ״ל ובכפוף להוראות הרגולציה.
המידע המתייחס לפוליסת "מגדל קשת לפרט" הינו לידיעה כללית בלבד והתנאים המחייבים את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד. המידע הנ"ל אינו
מהווה המלצה, הנחיה והצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, ואין בו ייעוץ או שיווק (לרבות פנסיוני) המתחשבים בנתונים המיוחדים של
כל לקוח וצרכיו. אין לראות בתשואות העבר של מסלול זה אינדיקציה לתשואות שיושגו בעתיד. לחברות בקבוצת מגדל עשוי להיות עניין אישי בניירות הערך המוזכרים במסמך,
לרבות בשל ניהול השקעות או החזקת ניירות ערך עבור עמיתים אשר השקעותיהם מנוהלות בקבוצת מגדל או בשל ניהול השקעות עבור קבוצת מגדל.

 

אני רוצה להצטרף למסלול ב-

חיסכון קשת לפרט
נדרש למלא את כל שדות הטופס