דלג לתוכן
חטיבת ההשקעות שלנו
כשזה מגיע לכסף שלך, טוב שיש מגדל מאחוריך
עולם ההשקעות

חטיבת ההשקעות שלנו

קבוצת מגדל הינה קבוצת הביטוח והפיננסים מהמובילות בישראל, המעמידה לעמיתיה קשת רחבה ומגוונת של מוצרי ביטוח, פנסיה ושירותי ניהול נכסים פיננסים לטווח קצר וארוך.
חטיבת ההשקעות של מגדל מנהלת נכסים - סחירים ולא סחירים - בשווי של כ-300 מיליארד ₪.
הרוב המכריע של הנכסים/הכסף המנוהל מנוהל בנאמנות על ידי חטיבת ההשקעות עבור עמיתי החברה המנהלים בה ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל, קופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות.
כ-16% מסך הנכסים המנוהל הם כספי הנוסטרו: ההון העצמי של החברה המשמש גם כעתודה ורזרבה כנגד הביטוחים שהחברה מנפיקה. 
בראש יחידות אלה עומדים שני מנהלי השקעות ראשיים - מנהל השקעות עמיתים ומנהל השקעות נוסטרו, הקובעים, כל אחד לתיקים המנוהלים שלו, את מדיניות ההשקעות ואת מבנה התיק. בין יתר ההחלטות אותם עליהם לקבל יש להחליט מה יהיה הנתח הסחיר ומה חלקו של הנתח הלא סחיר, איזה אחוז מהתיק יושקע בחו"ל וכמה בארץ, מה יהיה שיעור אגרות החוב בתיק ומה תהיה החשיפה המנייתית וכו'.

את ההשקעות מנהלת החברה הן באמצעות השקעות סחירות והן באמצעות השקעות לא סחירות:

  • ההשקעות הסחירות, כוללות מגוון נכסים הנסחרים בבורסות בארץ ובעולם באמצעות מניות, אגרות חוב, תעודת סל וקרנות נאמנות בארץ ובחו"ל. לטובת ההשקעות הסחירות מפעילה הקבוצה שני חדרי מסחר הפועלים בבורסות השונות בישראל ובעולם - האחד מתמקד בניהול השקעות העמיתים ואילו השני עוסק בניהול השקעות הנוסטרו.
  • השקעות ישירות לא סחירות, מבוצעות באמצעות מחלקות מקצועיות, המחזיקות ב ניסיון ארוך שנים, ומתמחות בתחומן. אפיק השקעה זה כוללת מגוון סוגים של השקעות, בהן: מחלקת השקעות בנדל"ן בישראל; מחלקת השקעות בנדל"ן בחו"ל; תחום אשראי מגוון הכולל מימון תאגידי, מימון תשתיות בארץ ומימון תשתיות בחו"ל; וכן מחלקת השקעות אלטרנטיביות בישראל ובעולם המתמקדת בקרנות תשתיות ובקרנות חוב.
    באופן כללי, מדיניות ההשקעות של מגדל - הן בהשקעות הסחירות והן בהשקעות הלא סחירות - מאופיינת במערך חכם, מתקדם ומקצועי המנהל את נכסי הלקוחות באופן מבוקר ואחראי, תוך הקפדה רבה על תהליכים מסודרים, תוכניות עבודה מדויקות, ושמירה על כללי הרגולציה, הארגון, והפיקוח.

הן פעילות ההשקעות הסחירה והן פעילות ההשקעות הלא סחירה נתמכת על ידי מחלקת המחקר של הקבוצה. המחלקה מונה למעלה מ-10 אנליסטים ומספקת תמיכה אנליטית בהחלטות ההשקעה בעבור תיקי העמיתים והנוסטרו. המחלקה מתמחה בביצוע הערכות שווי וניתוח סיכוני אשראי, לרבות שילוב היבטי ESG בעבודות הניתוח. המחלקה בנויה משלושה צוותים עיקריים הפעילים בתחומי המניות בישראל, אגרות חוב בישראל ובחו"ל ועסקאות אשראי ישיר. בעבור פעילות האשראי הישיר, פיתחה מחלקת המחקר מודל דירוג פנימי המאושר לשימוש ע"י רשות שוק ההון, כמקביל לדירוג של חברות הדירוג החיצוניות.

השקעות בנדל"ן בישראל
מחלקת הנדל"ן ישראל של קבוצת מגדל נחשבת לאחת מחמש חברות הנדל"ן הגדולות בארץ ומציגה איתנות כספית ארוכת שנים. יחד עם קבוצת המשקיעים הגדולים בשוק הנדל"ן המניב בישראל, אמונה המחלקה על הרכישה, ההשבחה, התפעול והניהול של שטחי משרדים, מסחר וחניונים מניבים במיקומים אסטרטגיים ברחבי הארץ - כששיעור התפוסה בנכסים נחשב לאחד הגבוהים בישראל, וכולל שוכרים אמינים ויציבים, כמו משרדי ממשלה, חברות ענק וארגונים מובילים. השקעות הנדל"ן האסטרטגיות נהנות מזרם הכנסות קבוע ופוטנציאל לעליית ערך, ומהוות נדבך חשוב בהשבחת כספי החיסכון של העמיתים לטווח ארוך.
עוד על השקעות בנדל"ן בישראל מגדל >> 


השקעות בנדל"ן בחו"ל

מחלקת נדל"ן חו"ל מגדל כוללת עשרות השקעות מגוונות בנדל"ן מניב מעבר לים, בהם בנייני משרדים, מרכזי מסחר, מתחמי דיור ועוד. אחזקות הקבוצה מתמקדות בשווקים יציבים ובמדינות עם כלכלות חזקות, כמו ארה"ב ומדינות מערב אירופה, המציגות צמיחה, שקיפות וביקושים גבוהים. מרבית ההשקעות בחו"ל נערכות בשיתוף עם שותפים מומחים לשוק המקומי שלהם היכרות עמוקה עם השוק הרלוונטי, ניסיון מוכח וביצועים מרשימים, דבר המסייע למקסם את פוטנציאל ההשקעה ולהניב תוצאות אופטימליות.
עוד על השקעות בנדל"ן בחו"ל מגדל >> 

מערך אשראי
מערך האשראי של מגדל נחשב לאחד הגופים המובילים בשוק המימון החוץ בנקאי בישראל וגוף ישראלי מוביל במימון תשתיות בחו"ל. במסגרת הפעילות הענפה, מעמיד מערך האשראי מדי שנה מימון בהיקפים של מיליארדי שקלים. תחומי הפעילות של מערך האשראי מגוונים מאוד, וכוללים מימון תשתיות בארץ ובחו"ל, נכסי נדל"ן, תקשורת, תחבורה, מימון תאגידי ורכישת תיקי משכנתאות מבנקים. צוות המערך פועל על פי סטנדרטים בלתי מתפשרים של אמינות ומקצועיות, ניסיון עשיר בבנקים, בשוק ההון, בחברות ייעוץ ובחברות דירוג אשראי.
עוד על מערך אשראי מגדל >>


השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות בישראל ובעולם בכלל, הינן נכס מרכזי במערך ההשקעות של מגדל, ומקובל מאוד בקרב גופים מוסדיים מובילים בעולם בשיעור הקצאות של 10-20% מהתיק. תחום ההשקעות האלטרנטיביות כולל קרנות השקעה, קרנות חוב, קרנות נדל"ן, קרנות גידור ואצל חלק מהגופים בעולם גם פעילות של נדל"ן ישיר.
עוד על השקעות אלטרנטיביות בישראל במגדל >>

 

 * המידע הנ"ל אינו מהווה המלצה, חוות דעת, ייעוץ או שיווק, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, בקשר עם השקעה או רכישה של מוצרים המופצים על ידי החברה ו/או בקשר עם רכישה של ניירות הערך של חברות הקשורות לחברה.