דלג לתוכן
כשזה מגיע לכסף שלך, טוב שיש מגדל מאחוריך

השפעת המצב הבטחוני על שוק ההון

קשה לתאר קשר חד וברור בין אירועים ביטחוניים לשוקי הון. בוודאי מוקדם מדי להתנבא לגבי ההשלכות הכלכליות של מתקפת הטרור בעוטף עזה. נקודות פתוחות מרכזיות בטווח הקצר נוגעות להיקף התגובה הצבאית והשאלה אם הלחימה תתפשט לזירות נוספות. מדדי המניות נפתחו ביום ראשון בירידות חריפות לאור ממדי האירוע אך נכון ליום שלישי ישנה התייצבות ונראה כי התגובה בשער השקל מתונה יותר לאחר הודעת בנק ישראל על תמיכה בשער החליפין.

הדעה הרווחת לגבי אירועים גיאופוליטיים היא שבשיא ההפתעה והפחד, מדדי המניות נוטים לגלם תרחישים שליליים באופן קיצוני, אך די במהרה המניות חוזרות לתמחר את השגרה שקדמה לאירוע. דוגמא טובה לכך היא מלחמת לבנון השנייה, האירוע הצבאי המשמעותי ביותר בעשרים השנים האחרונות. מדד המעו"ף נפל בכמעט 10% בימים הראשונים לאחר פריצת המלחמה אך תוך חודשיים הציג ריבאונד מלא. המסר הכללי בטבלה המסכמת למטה הוא שהמשקיעים התרגלו לכך שלמערכות השונות בעזה ובלבנון אין השפעה מהותית על הכלכלה ועל רווחיות החברות לטווח ארוך.

 • התחלה
  25.06.2006
 • סיום
  26.11.2006
 • מדד המעוף בימים הראשונים
  -3%
 • חודש אחרי התחתית
  1%
 • חודשיים אחרי התחתית
  8%
 • התחלה
  12.07.2006
 • סיום
  14.08.2006
 • מדד המעוף בימים הראשונים
  -9.5%
 • חודש אחרי התחתית
  7%
 • חודשיים אחרי התחתית
  16%
 • התחלה
  27.12.2008
 • סיום
  18.01.2009
 • מדד המעוף בימים הראשונים
  -1.5%
 • חודש אחרי התחתית
  4.5%
 • חודשיים אחרי התחתית
  6%
 • התחלה
  08.07.2014
 • סיום
  26.08.2014
 • מדד המעוף בימים הראשונים
  -2%
 • חודש אחרי התחתית
  1%
 • חודשיים אחרי התחתית
  4.5%
 • התחלה
  10.05.2021
 • סיום
  21.05.2021
 • מדד המעוף בימים הראשונים
  -2%
 • חודש אחרי התחתית
  4.7%
 • חודשיים אחרי התחתית
  3.5%
התחלה סיום מדד המעוף בימים הראשונים חודש אחרי התחתית חודשיים אחרי התחתית
גשמי קיץ (המבצע שלפני מלחמת לבנון השניה) 25.06.2006 26.11.2006 -3% 1% 8%
מלחמת לבנון השניה 12.07.2006 14.08.2006 -9.5% 7% 16%
עופרת יצוקה 27.12.2008 18.01.2009 -1.5% 4.5% 6%
צוק איתן 08.07.2014 26.08.2014 -2% 1% 4.5%
שומר חומות 10.05.2021 21.05.2021 -2% 4.7% 3.5%

למרות התבנית המוכרת, צריך לכבד את המציאות המורכבת אליה נקלעה ישראל בשנה האחרונה עם מאפיינים של "סופה מושלמת". על רקע הרפורמה המשפטית ועליית מפלס המתח בחברה, ראינו ביצועי חסר בנכסים ישראלים ביחס לחו"ל. השקל במיוחד נחלש מעבר לקורלציה ההיסטורית המקובלת. ברור כי הוספת הממד הביטחוני תעצים השפעות אלו בטווח הקצר. מה עוד שללא קשר לאירועים פוליטיים וביטחוניים, ישראל חשופה להתאמה העולמית לסביבת ריביות גבוהה יותר ביחס לעשור הקודם, דרך רגישות של משקי בית ממונפים והאתגרים המורכבים העומדים בפני מגזר ההייטק ושוק הנדל"ן.

יחד עם זאת צריך לזכור שלמשברים ביטחוניים לעיתים יש השפעה חיובית לטווח ארוך באמצעות הגברת לכידות חברתית הנחוצה להתמודדות אפקטיבית עם אתגרים חיצוניים. למרות הקשיים בשנה האחרונה, הכלכלה הישראלית נהנית מפוטנציאל צמיחה גבוה, מאזן תשלומים טוב, עודף של רזרבות מט"ח, רמת חוב פרטי סבירה ואינפלציה נמוכה ביחס לרוב העולם. בנוסף ניתן להעריך בזהירות שכל נושא הרפורמה המשפטית שהיה במחלוקת ושהשפיע שלילית על שוק המניות בארץ, זז הצידה ולא סביר שיקודם בשנה הקרובה.

ברור כי האתגרים המרכזיים הם בתחום הביטחוני והחברתי. אך גם בשוק ההון אין מקום להיכנס לפאניקה. מנקודת מבטו של המשקיע לטווח ארוך, ולאור האמור לעיל, גישה הגיונית היא להיות מודע לסיכונים אך גם להבין שאין מקום לשינוי משמעותי באלוקציה. מעבר לכך, תנועות חדות לעתים מייצרות הזדמנויות, למשל ירידות רוחביות הנובעות ממכירה של מדדים נוטה לייצר הזדמנויות בנכסים ספציפיים.


פרסום זה מובא כחומר רקע בלבד והוא אינו מתיימר להוות ניתוח מלא של כל העובדות ואו הנסיבות המוזכרות בו. האמור בסקירה זו משקף את דעותיהם והערכותיהם של עורכי הסקירה ו/או ספקי מידע אחרים ואינו משקף בהכרח את עמדתה של מגדל חברה לביטוח בע"מ )"מגדל"( ו/או כל חברה אחרת מקבוצת מגדל. הפרסום נעשה בהסתמך על מידע, הנחזה כמידע מהימן, אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור וזאת מבלי שעורכי הסקירה ו/או מגדל ביצעו בדיקות עצמאיות בקשר אליו, לרבות בנוגע לנכונותו או לשלמותו.
פרסום זה אינו מהווה הצעה, הזמנה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים אחרים, המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות השקעות ואינו יכול לבוא במקום ייעוץ או שיווק )לרבות פנסיוני או למטרת השקעות( המותאם לנתוניו, צרכיו ומטרותיו של כל אדם או במקום הפעלת שיקול דעת עצמאי. בהתאם, אין להסתמך על הפרסום לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות כלשהן בניירות ערך ו/או במוצרים פנסיונים, או כתחליף לייעוץ/שיווק כאמור. קבוצת מגדל לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה משימוש כלשהו בפרסום או מהסתמכות עליו. יודגש כי מגדל ו/או חברות אחרות בקבוצת מגדל ו/או בעלי מניות במי מהן, עוסקים, בין היתר, במתן שירותי חיתום, ניהול השקעות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל וקרנות פנסיה. אשר על כן, הפרסום עשוי לכלול התייחסות ו/או סקירה של ניירות ערך המונפקים על ידי מי מהתאגידים האמורים ו/או שהתאגידים האמורים מחזיקים ו/או יחזיקו ו/או ירכשו ו/או ימכרו ניירות ערך כאמור ולפיכך, למי מחברות קבוצת מגדל, עשויה להיות זיקה ו/או עשוי להיות אינטרס כלכלי באותם ניירות ערך. כל הזכויות בסקירה שייכות למגדל וכל פרסום בקשר אליה, ללא קבלת אישור ממגדל, מראש ובכתב, אסור, אם לא צוין אחרת.