דלג לתוכן
בנק ירושלים
כשזה מגיע לכסף שלך, טוב שיש מגדל מאחוריך
עולם ההשקעות

מגדל רוכשת 90% מתיק משכנתאות נוסף של בנק ירושלים

חברת מגדל רוכשת נתח מתיק המשכנתאות של בנק ירושלים בכ-330 מיליון שקל,
וממשיכה לפעול למיצוי הזדמנויות השקעה להשגת תשואות עודפות על פני האפיקים הסחירים תוך ניצול יתרונות המקצועיות, הוותק  והניסיון הפיננסי שלה.

מדובר בעסקה שנייה בין הצדדים, לאחר שביולי האחרון מכר בנק ירושלים למגדל 90% מתיק משכנתאות אחר תמורת כ-350 מיליון שקל, ובעקבות כך הוא הכיר ברווח לפני מס של 8.2 מיליון שקל.

נכון לסוף ספטמבר 2023 היה שווי תיק המשכנתאות של בנק ירושלים כ-10 מיליארד שקל, והוא היווה כ-66% מסך תיק האשראי של הבנק. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של בנק ירושלים, נכון לסוף ספטמבר, הוא 1.25 מיליארד שקל. בהתאם לכך הבנק נוקט אסטרטגיה של מכירת תיקי משכנתאות, ובכך הוא מפנה הון הנדרש לעמידה בקריטריונים של בנק ישראל, ושמאפשר לבצע עסקות חדשות תוך רישום רווח בגין מכירת תיקים והמשך יצירת הכנסות בגין עמלות עבור אותם תיקים.

בדומה לעסקה הקודמת בין הצדדים, בנק ירושלים ימשיך לנהל את התיק כולו אל מול הלקוחות. הרכישה של מגדל מתבצעת עבור תיקי העמיתים והנוסטרו (השקעות עצמיות) של החברה ביחס של 10%-90%. מדובר ברכישת תיק משכנתאות בעל משך חיים ממוצע (מח"מ) של כ-10 שנים, המורכב מהלוואות שעברו חיתום על פי כללי הבנק והן משולמות באופן רציף וללא פיגורים, בהיקף משכנתא ממוצע של כ-850 אלף שקל ובשיעור מינוף (היחס בין גובה המשכנתא לשווי הנכס) של כ-40%.

ארז מגדלי, מנהל חטיבת ההשקעות במגדל ביטוח ופיננסים: "המשכנתאות הן אחד ממנועי הצמיחה שלנו באשראי. אנחנו רואים במשכנתאות נכס אטרקטיבי להשקעה, שמפוקח רגולטורית ומתאפיין בסיכון נמוך יחסית. אנחנו עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בתחום, ובינתיים לא זיהינו הרעה ניכרת במוסר התשלומים של נוטלי המשכנתאות. אחרי העסקות עם בנק ירושלים תיק המשכנתאות שלנו נע סביב 4 מיליארד שקל, ואנחנו מתכננים להמשיך ולהגדיל אותו".

מנכ"ל בנק ירושלים יאיר קפלן: "בעולם הבנקאות המשתנה, שיתוף פעולה עם גופים מוסדיים ימקסם את הערך עבור כלל השחקנים במערכת, ובראשם הלקוחות, עסקה זו, שנעשתה כחלק משרשרת עסקות שאנחנו מתכננים לפינוי הון, מאפשרת לנו לצמוח בפעילות העסקית ולהרחיב את תחומי פעילותנו בשוק המשכנתאות לקהל הרחב".

28.12.23


המידע הינו לידיעה בלבד והאמור אינו מהווה הנחיה, חוות דעת, הצעה לבצע או להימנע מלבצע פעולות כלשהן, המלצת השקעה או תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני המותאמים לנתונים של כל לקוח וצרכיו. אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד והאמור אינו מהווה התחייבות להשגת תשואה כלשהי