דלג לתוכן
תביעות ביטוח דירה

איתור שרברבים

רכישת הרחבה לכיסוי מפני נזקי מים ונוזלים אחרים במסלול "שרברב הסדר"?

במקרה של נזקי מים בדירתך, באפשרותך לקבל את השירות המתאים באחת מהדרכים הבאות:

להסבר אודות תהליך הגשת התביעה >

* לגבי פוליסות שמועד תחילת הביטוח הנקוב בהם לפני ה-03.09.2017, עלייך לפנות למוקד חברת השירות המצוין בגוף תנאי הפוליסה שברשותך
* אופן בחירת השרברב והפניה כאמור לעיל חל רק לגבי פוליסות בהן מועד תחילת הביטוח הנקוב הינו לאחר ה03.09.2017
** האמור לעיל כפוף לתשלום השתתפות עצמית ולתנאי וסייגי הכיסוי בפוליסה