דלג לתוכן
ביטוח דירה

ביטוח דירה שכורה: ראש שקט בתוך הבית

שוק השכירות למגורים בישראל הוא אחד השווקים היותר פעילים ומניבים בתוך שוק הנדל"ן בכללותו. על רקע יוקר המחייה, וחוסר היכולת של צעירים בטווח הגילאים של 20-35 ולעיתים אפילו עד 40 לממן רכישת דירה (דהיינו לצבור הון עצמי ולעמוד בתנאי משכנתא), נוצר בישראל מצב שבו חלק ניכר ביותר מפלח אוכלוסייה זה גר בשכירות ולפי הלמ"ס, בין 25%-30% מהדירות בישראל מושכרות, וזה אומר משהו כמו 800-900 אלף דירות.

אלו הרבה מאוד דירות, ולכן דיון בסוגיית ביטוח דירה שכורה הוא מאוד מהותי, הן למשכיר והן לשוכר. חלק ניכר מהצעירים, ששייכים לפלח האוכלוסייה לעיל, שוכרים דירה לראשונה בחייהם לאחר שיצאו מבית הוריהם, ואו אז הם נתקלים לראשונה בסוגיה זו בפרט, ובסוגיית ביטוח דירה בכלל. אז עבורם, ועבור כל מי שמשכיר או שוכר דירה, נסביר כאן מה קובע החוק באשר לביטוח דירה שכורה (כן, יש חוק בנידון), מהן האפשרויות שעומדות בפני כל אחד מהצדדים, על מה צריך לתת את הדגש מבחינה ביטוחית כשעוברים להתגורר בשכירות, ומה חברות הביטוח מציעות כשמדובר בפוליסת ביטוח לדירה שכורה. הישארו אתנו, זה הרבה פחות מסובך ממה שזה נראה, וזה מידע ששווה כסף.


מי אחראי במקרה של נזק לנכס המושכר?

אז אחרי חודשים של חיפוש דירה להשכרה, מצאתם את מבוקשכם, התחלתם לארוז, הזמנתם מוביל וחתמתם על חוזה השכירות. רגע, לכו צעד אחד אחורה. לפני שאתם חותמים על החוזה, מאוד מומלץ לבדוק האם הוא כולל התייחסות לביטוח הדירה השכורה, והאם נושא זה מעוגן באופן מסודר בחוזה השכירות שהוא חוזה משפטי לכל דבר ועניין. זה הרי אף פעם לא מזיק.

וגם אם התשובה לשאלה מי מממן את ביטוח הדירה, השוכר או המשכיר אינה מעוגנת בחוזה השכירות, דעו וזכרו: בשנת 2017 נכנס לתוקפו תיקון מהותי בחוק שכירות הוגנת, ותיקון זה מייצר למעשה מסגרת חוקית מתאימה להבטחת ההגינות, הסבירות והוודאות ביחסים המשפטיים שבין השוכר למשכיר. במסגרת התיקון לחוק נקבע כי השוכר לא יישא בעלות דמי הביטוח בגין ביטוח מבנה, אבל לא קבע את אותו הדבר לגבי ביטוח תכולה וביטוח צד ג'.

מה זה אומר? ביטוח דירה, נזכיר, עומד על 3 רגליים: ביטוח מבנה (קירות, תקרה, רצפה) וכל התשתיות שמחוברות אליה בדרך קבע (חשמל, מים, גז). ביטוח תכולה מבטח את תכולת הדירה שאינה קבועה בה, וביטוח צד ג' מבטח את  האחריות המבוטח כלפי צד ג' בשל אירוע תאונתי. 

מכיוון שהמבנה שייך בטאבו למשכיר, החוק לעיל מטיל את האחריות לביטוח מבנה על המשכיר ולא על השוכר. לעומת זאת, כשמדובר בביטוח תכולה ובביטוח צד ג', הסוגיה מעט מורכבת אבל לא עד כדי כך מורכבת, והיא תלויה לא רק בנכונות בעל הדירה לקחת על עצמו את עלות ביטוח המבנה והן את ביטוח צד ג'.

כשנוצר נזק לנכס המושכר, השאלה על מי מוטלת האחריות תלויה בנסיבות הנזק, ונעשה סדר:

1. כשהנזק נוצר למבנה הדירה, ואינו באשמת השוכר, האחריות היא על המשכיר ולכן משכירים נוטים לעשות ביטוח מבנה. כשמדובר באשמת השוכר, לרוב ולפי תנאי חוזה השכירות, השוכר הוא זה שיישא בעלויות תיקון הנזק. אם המשכיר מסרב לעשות ביטוח מבנה, מומלץ לשוכר לעשות ולצרף את המשכיר כאחד ממוטבי הפוליסה.
2. כשהנזק נוצר לתכולת הדירה, ותכולת הדירה שייכת למשכיר, המשכיר נוטה לעשות ביטוח תכולה והוא זה שמקבל את הפיצוי כי התכולה היא שלו. כשתכולת הדירה שייכת לשוכר, השוכר נוטה לעשות ביטוח תכולה לדירה שכורה כי זוהי התכולה שלו וזהו עיקר רכושו שעובר איתו מדירה לדירה.
3. כשהנזק נוצר לצד ג' - לרוב מומלץ להרחיב את הפוליסה כך שתכלול את הצד השני ולבצע חלוקה בעלות הביטוח בין השוכר למשכיר כדי שאף אחד מהצדדים לא ייצא קרח מכאן ומכאן.

לכן, כבר בעת חתימת חוזה השכירות, חשוב לבדוק מול המשכיר האם בכלל יש לו ביטוח מבנה, והאם הוא כולל ביטוח צד ג' ורק אז לנהל עימו משא ומתן מי מממן ובאיזו חלוקה את ביטוח צד ג', ותיכף נסביר למה זה חשוב.

ביטוח דירה שכורה מצד המשכיר

1. לפי חוק שכירות הוגנת, המשכיר הוא זה שאחראי על רכישת ביטוח מבנה, והוא אינו יכול להפיל זאת על השוכר.
2. אם תכולת הדירה רובה או ככולה שייכת למשכיר, מומלץ לו לעשות ביטוח תכולה.
3. כשמדובר בביטוח צד ג' - עדיף ששני הצדדים יהיו מוטבים בפוליסה.שהפוליסה תכלול את אחריות שני הצדדים כלפי צד ג' .

ביטוח דירה שכורה מצד השוכר

1. כשתכולת הדירה, רובה או ככולה שייכת לשוכר, מומלץ לו לעשות ביטוח תכולה.
2. כשמדובר בביטוח צד ג', עדיף שהפוליסה תכלול את אחריות שני הצדדים כלפי צד ג' .

זכות השיבוב - לבדוק ולא להקל ראש 

אם יש משהו שמבדיל מהותית בין ביטוח דירה שבעליה גר בה לבין ביטוח דירה שמושכרת, הוא מה שנקרא בשוק הביטוח "שיבוב". סוגיה זו היא שמצויה במרכז השאלה מי אחראי על ביטוח הדירה - השוכר או המשכיר. אל תיבהלו, תיכף נסביר ונעשה סדר.
ביטוח דירה הוא סוג של ביטוח שנופל תחת המטריה של ביטוח שיפוי דהיינו המבוטח מקבל החזר הוצאות בגין תיקון הנזק שנוצר, ולפי הערכת שווי לרכוש שניזוק. שיבוב הוא מושג שקיים רק בביטוח שיפוי, דוגמת ביטוח דירה, והכוונה המילולית היא תחלוף, כלומר מצב משפטי שבו צד אחד נכנס לנעליו של צד אחר כדי ליהנות מזכויות שזכאי להן צד ב' מצד שלישי או כדי ששניהם ייהנו מזכויות אלו.

בעולם הביטוח זה אומר דבר כזה: אם חברת הביטוח פיצתה את המבוטח בגין אירוע ביטוחי המכוסה בפוליסה, ולמבוטח עצמו יש סיבה מספיק טובה לתבוע מישהו אחר (צד שלישי) בגין הנזק שנגרם לו, אזי גם לחברת הביטוח מותר לתבוע את אותו צד שלישי.

איך זה בא לידי ביטוי בביטוח דירה שכורה? לחברת הביטוח יש את זכות השיבוב, כלומר הזכות לתבוע את כל מי שהמבוטח רשאי לתבוע, וזאת עד גובה הפיצוי ששילמה למבוטח. בהנחה שנוצר אירוע ביטוחי שגרם נזק למבנה הדירה או לצד ג', והמבוטח - כלומר המשכיר, בעל הדירה - יש את האפשרות לתבוע את השוכר (אחרי שהוכיח שהנזק נגרם על ידו), גם לחברת הביטוח יש את הזכות לתבוע את השוכר.

אז מה מומלץ לשוכר לעשות? בהנחה שביטוח המבנה אכן משולם על ידי המשכיר, מומלץ להגיע איתו להסכמה על "ויתור שיבוב", כלומר למנוע מצב שחברת הביטוח תוכל לתבוע את השוכר. זה הפתרון הפופולרי. וכמובן שזה הדדי: בהנחה שביטוח המבנה משולם על ידי השוכר, למשכיר מומלץ להגיע איתו להסכמה על "ויתור שיבוב" או במילים אחרות: ביטול שיבוב הדדי, האחד כלפי השני, והדבר נכון גם במקרה של ביטוח צד ג'.
"ויתור שיבוב" הוא התנאי להוספת השוכר או המשכיר לפוליסה (תלוי מי היה בעליה במקור), וכך למעשה להתחלק באחריות כלפי הדירה, תכולתה וצד ג'.

כמה עולה ביטוח דירה שכורה? 

ראשית, מבחינת חברות הביטוח (חוץ מזכות השיבוב) אין הבדל בין דירה שבעליה מתגורר בה לבין דירה שהיא מושכרת. דירה היא דירה, וגובה פרמיית הביטוח נקבע לפי מאפייניה ומאפייני הבניין.

בגדול, עלות ביטוח של דירה סטנדרטית במדינת ישראל (שכולל את כל שלושת הכיסויים לעיל, מבנה, תכולה וצד ג')  הינה עלות סבירה כך שכמעט כל אחד יכול לשאת בה, וכדאי לשאת בה לאור השיפוי שהיא מעניקה בעת התרחשות של אירוע ביטוחי - מה שמונע מהמבוטח לשאת בעצמו בהוצאות הנדרשות ממנו, באופן חלקי או מלא.

למה מאוד חשוב לבטח דירה שכורה בביטוח תכולה?

שוכרים, תחשבו על זה רגע. סביר להניח שלא היה לכם פשוט למצוא דירה להשכרה בתקציב שיש לכם, ואתם גם צריכים לרכוש ריהוט ומכשירים חשמליים או להעביר אותם אליה מדירה קודמת. אם וכאשר הפרוטה לא ממש בכיסכם, הערך של תכולת הדירה שהיא התכולה שלכם ולא של בעל הדירה, מאוד חשוב לכם. אינכם רוצים שתכולה זו תינזק בגלל שריפה או הצפה או כל אירוע שאינו בשליטתכם. לכן, לשוכרים מאוד מומלץ לעשות ביטוח תכולה לדירה שכורה, שמעניק כיסוי ביטוחי נרחב כמעט לכל סוג של תכולה, החל מהספה המגניבה בסלון, דרך המחשב הנייד וכלה בשואב האבק. 

ביטוח דירה ב"מגדל" - מגוון פוליסות אטרקטיביות לשוכר ולמשכיר 

משכירים או שוכרים, הדירה מרוהטת או לא, הבניין ישן או חדש, תמיד מומלץ לבטח את  הדירה ותכולתה - על כל מקרה שלא יבוא. ולכן, לפני מעמד החתימה על חוזה השכירות מומלץ ששני הצדדים יישבו ביניהם את סוגיית ביטוח הדירה כדי למנוע חילוקי דעות וכאבי ראש בעתיד. "מגדל", כאחת מחברות הביטוח המובילות בישראל, מציעה מגוון רחב של פוליסות לביטוחי דירה ומומחי "מגדל" ישמחו לייעץ לכם ולתפור לכם את חבילת הביטוח המתאימה לכם, בין אם אתם שוכרים ובין אם אתם משכירים.

למעשה, אפשר להגיד ששני הצדדים אחראים: המשכיר אחראי על ביטוח מבנה, וכן על ביטוח תכולה כאשר תכולת הדירה היא שלו ולא של השוכר. השוכר אחראי על תכולת הדירה כאשר היא שלו. ובאשר לביטוח צד ג', מקובל ששני הצדדים יישאו באחריות.

הפתרון הנפוץ, בעיקר כאשר אין ריהוט בדירה ששייך למשכיר, הוא שאת ביטוח המבנה המשכיר עושה ואת ביטוח התכולה השוכר עושה. 

למעשה, אפשר להגיד ששני הצדדים אחראים: המשכיר אחראי על ביטוח מבנה, וכן על ביטוח תכולה כאשר תכולת הדירה היא שלו ולא של השוכר. השוכר אחראי על תכולת הדירה כאשר היא שלו. ובאשר לביטוח צד ג', מקובל ששני הצדדים יישאו באחריות.


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

 

אני רוצה להצטרף

ביטוח דירה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף