דלג לתוכן
ביטוח דירה

ביטוח רעידת אדמה

על התמודדות עם נזקים כבדים ובלתי צפויים בעקבות רעידות אדמה

ביטוח רעידת אדמה

המאורעות בעולם כולו, ההתראות מפי המומחים והמיקום הגיאוגרפי של ישראל, כולם מצביעים על רעש אדמה חזק העשוי להותיר אלפים ללא קורת גג, ויביא להרס בהיקף של מיליארדי ש"ח רבים. ככלל, אין המדינה מחויבת לפצות את אזרחיה במקרה של נזקים כתוצאה מרעידת אדמה לרכוש פרטי. 
אומנם קיים חוק פיצוי לנפגעי אסון טבע, אך הוא מעניק כיסוי רק לנזק שהביא לאובדן הכנסה. בנוסף, במידה והמדינה אכן תחליט לפצות את נפגעי הרעש אין ודאות שהכיסוי יהיה מלא. לכן, מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח עם כיסוי לנזקים כתוצאה מרעידות אדמה, המהווה פיתרון להתמודדות עם נזקים כבדים שעלולים להתרחש בעת אסון כאמור.

 ביטוח דירות ובתים כנגד רעידת אדמה במגדל

ביטוח דירות ובתים בדרך השגרה כולל ביטוח רעידת אדמה ונזקי טבע למבנה ותכולה, אלא אם המבוטח ביקש לא לבטח את הסיכון הזה.
הגדרת הכיסוי הביטוחי: רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5א' בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן) התשמ"ו - 1986 (להלן: "התקנות").
בקרות רעידת אדמה: המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח.
אובדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה יחשב כאירוע אחד.

למידע נוסף אודות "מגדל לבית" - ביטוח דירה לחץ כאן >

ביטוח בתי עסק, בניני משרדים, מבני מלאכה ומבני תעשייה במגדל

על אף שתשומת לב הציבור ממוקדת בביטוח דירתם וביתם, יש לזכור שביטוח רעידת אדמה של מבני ציבור, מבני משרדים, חנויות, קניונים, מבני מלאכה ותעשייה, הוא חלק לא פחות חשוב בביטוח הבסיסי של המבנים וכמובן של כל התכולה, ציוד מכונות, מלאים של חומרי גלם ומוצרים גמורים. סיכון חשוב מאד הנובע מרעידת אדמה הוא אובדן רווחים, כי נזק שנגרם מרעידת אדמה, הוא נזק שתיקונו עלול להתמשך זמן ארוך, והשפעתו על הכנסות העסק עלולות להיות הרסניות. לכן יש חשיבות רבה לכיסוי זה גם בביטוח רכוש לעסקים וגם בביטוח אובדן רווחים.
הגדרת הכיסוי הביטוחי: רעידת אדמה, רעש אדמה כולל התפרצות הר געש, לרבות אש שנגרמה על ידם, ואש תת-קרקעית או צונאמי שנגרמו על ידם.
בקרות רעידת אדמה: המבוטח ישא בהשתתפות עצמית בשיעור 10% מסכום הביטוח לאתר מינימום 30,000 ₪, מקסימום 5,000,000 ש"ח. אובדן או נזק שארע תוך פרק זמן של 72 שעות רצופות אחרי שנרשמה לראשונה רעידת האדמה יחשב כאירוע אחד.

למידע נוסף אודות מגדל לעסקים - לחץ כאן >

ביטוח רכב כנגד רעידת אדמה במגדל

ביטוח מקיף לרכב אינו כולל ביטוח רעידת אדמה, אלא אם המבוטח ביקש לבטח את הסיכון הזה.
בקרות רעידת אדמה: ההשתתפות העצמית הינה ההשתתפות העצמית כפי שנקבעה בפוליסה לתביעה לפי פרק 1 לפוליסה (ביטוח הרכב).

למידע נוסף אודות ביטוח מקיף לרכב - לחץ כאן >


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח דירה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף