דלג לתוכן
ביטוח דירה

מספרי חירום במקרה של רעידת אדמה

מספרי טלפון ואתרי אינטרנט לזמן חירום בעקבות רעידות אדמה

במהלך ובתום רעידת האדמה, זכרו כי קיימת אפשרות לרעידות משנה. רעידות אלו יכולות להופיע מספר דקות לאחר רעש האדמה ולעיתים אף ימים או חודשים אחרי. רעידות המשנה עלולות להביא לקריסת מבנים שנחלשו בעת הרעידה הראשונה.

בסיום רעידת האדמה הימנעו מלהיכנס למבנים שניזוקו ומחידוש אספקת הגז או החשמל. החידוש יעשה רק על ידי טכנאי מוסמך.
זכרו, שירותי החירום זקוקים לכל קו טלפון פנוי. לכן יש להשתמש בטלפון רק במטרה לדווח על נפגעים, לכודים תחת הריסות ולצורך הצלת חיים.

לפניכם מספרי חירום ואתרים רלוונטים בנושא:

משטרה - 100
מגן דוד אדום - 101
שירותי כבאות והצלה - 102
מרכז מידע ארצי של פיקוד העורף - 1207


המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות.
התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את
התעריפים המופיעים בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.

אני רוצה להצטרף

ביטוח דירה
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף