דלג לתוכן
לקוחות יקרים, עקב עבודות תחזוקה ייתכנו שיבושים באזור האישי.
ביטוח בריאות

פוליסת ביטוח סיעודי - דואגים למחר

ביטוח המעניק פיצוי חודשי במצב סיעודי

האחריות העיקרית למימון ההוצאות הגבוהות הנובעות ממצב סיעודי חלה על החולה הסיעודי ובני משפחתו, וכדי להבטיח איכות חיים וטיפול הולם, נאלץ החולה הסיעודי במקרים רבים להשתמש בחסכונותיו או להוות מעמסה כלכלית על בני משפחתו. ביטוח מגדל דואגים למחר מקנה פיצוי חודשי המבטיח את המשך שגרת החיים של המשפחה ומסייע לחולה הסיעודי לקבל טיפול הולם בתקופה קשה זו.

מה כולל ביטוח סיעודי "מגדל דואגים למחר"?

הכיסוי הסיעודי כולל:

  • כיסוי בפרמיה קבועה לפי הגיל בזמן ההצטרפות לביטוח.
  • פיצוי חודשי ללא צורך בקבלות או הוכחת הוצאות בפועל.
  • תשלומים שיתקבלו מגורמים אחרים (כגון ביטוח לאומי) לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי.
  • גמישות בבחירת תקופת תשלום הפיצוי - 3 שנים, 5 שנים.
  • הוצאות שיקום הכוללות טיפולים רפואיים כגון ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה וטיפול נפשי - החזר של עד 80% מההוצאות בפועל בגין שיקום, לתקופה של עד 12 חודשים ועד 5,000 ₪ בכל חודש.


לתשומת ליבך, המידע שמוצג לעיל הינו מידע תמציתי בלבד. הפרטים המלאים בנוגע לתכנית לרבות  ההרחבות השונות מפורטים בתנאי הפוליסות והם אלו המחייבים.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 3-69

סכום הפיצוי החודשי המירבי לרכישה: 20,000 ₪.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות וסיעוד

מידע נוסף לשימושך