דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תוספת חיתומית או רפואית - מילון ביטוח בריאות

תוספת לפרמיה עקב מצב רפואי קודם/קיים של המבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות