דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חיתום רפואי - מילון ביטוח בריאות

תהליך של בדיקת המצב הרפואי של מועמד לביטוח טרם קבלתו לביטוח. התהליך נועד לאפשר למבטח לקבל מידע שעל בסיסו יחליט באם ברצונו לקבל את המבוטח לביטוח ובאילו תנאים. 

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף