דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חתם - מילון ביטוח בריאות

נציג מוסמך של המבטח שעוסק בהגדרת הריסק למבוטח ספציפי המחליט האם לקבל את ההצעה לביטוח או לדחותה או להגביל את הכיסוי לפוליסה, או לחילופין לדרוש הגנות ותנאים מסוימים מהמבוטח כתנאי לקבלתו לביטוח. החתם מקבל את החלטה על פי המידע המצוי בטופס ההצעה לביטוח ו/או בהתאם למידע ו/או מסמכים נוספים נדרשים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף