דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ספק שירות שבהסכם ו/או נותן שירות שבהסכם - מילון ביטוח בריאות

בית חולים, רופא וכל גוף אחר המספק שירות רפואי למבוטח בגין מקרה ביטוח המכוסה על-פי הפוליסה, עמם קשורה ו/או תתקשר החברה בהסכם, במועד הגשת התביעה של המבוטח, עבור השירות הרפואי הנתבע ע"י המבוטח על פי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף