דלג לתוכן
ביטוח בריאות

מצב רפואי קודם/קיים  - מילון ביטוח בריאות

מצבו הבריאותי של המבוטח כפי שהיה בכניסת הכיסוי הביטוחי לתוקף, לרבות תופעה, מום, תוצאות תאונה, מחלה או תוצאותיה שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד התחלת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות