דלג לתוכן
ביטוח בריאות

בעל הפוליסה - מילון ביטוח בריאות

האדם או החברה, ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה. בביטוח כללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות