דלג לתוכן
ביטוח בריאות

בעל הפוליסה - מילון ביטוח בריאות

אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה ביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפליסה. בעל הפוליסה מתחייב בתשלום הפרמיות לביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף