דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח תאונות אישיות - מילון ביטוח בריאות

ביטוח המעניק למבוטח פיצוי במקרה של מוות או נכות ו/או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה.
הכיסוי ניתן להרחבה גם למקרים בהם המקרה המזכה אירע כתוצאה ממחלה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות