דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ערך מסולק - מילון ביטוח בריאות

סכום הביטוח במקרה של הפסקת תשלום הפרמיות. ערך מסולק קיים רק אם צויין בתנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות