דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תשואה נומינלית - מילון ביטוח בריאות

מצב המשקף את ביצועי תיק ההשקעות במהלך תקופה נתונה בפוליסה של המבוטח, שלא שולמו בעבורה פרמיות ו/או בוצעו ממנה משיכות באותה תקופה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות