דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תשואה נומינלית - מילון ביטוח בריאות

התשואה הנומינלית היא הרווח ברוטו שנצבר על ההשקעה, לפני הפחתת שיעור עליית המדד ולפני הפחתת דמי הניהול.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף