דלג לתוכן
ביטוח בריאות

ביטוח סיעודי - מילון ביטוח בריאות

ביטוח המעניק פיצוי חודשי בגובה סכום הביטוח אותו רכש מבוטח למבוטח המצוי במצב סיעודי (מבוטח שאינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו פעולות בסיסיות או בשל תשישות נפש כפי שמוגדר בתנאי הפוליסה חלק מפעולות היום-יום או מבוטח תשוש נפש, כהגדרתם בפוליסה), המשולם לתקופה של מספר שנים או לכל משך חיי המבוטח, כפי שנקבע על-ידי המבוטח בעת רכישת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף