דלג לתוכן
ביטוח בריאות

מפקח על הביטוח - מילון ביטוח בריאות

עובד מדינה המתמנה ע"י שר האוצר, שתפקידו פיקוח על הביטוח, ע"י אכיפה של חוקים הנוגעים לביטוח. בסמכותו, בין היתר, להוציא הוראות מפקח המחייבות את המבטחים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף