דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חוק חוזה הביטוח - מילון ביטוח בריאות

חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981 המסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים כלליים בחוזה הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות