דלג לתוכן
ביטוח בריאות

מקרה הביטוח - מילון ביטוח בריאות

המאורע כמוגדר בפוליסה (כגון: מקרה מוות, ניתוח, סיעוד, נכות וכו', לפי העניין) אשר התרחשותו מזכה את המוטב או המבוטח, לפי העניין, בקבלת תגמולי הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות