דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת תשלום תגמולי הביטוח - מילון ביטוח בריאות

תקופה בה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מהחברה, על-פי תנאי הפוליסה.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף