דלג לתוכן
ביטוח בריאות

סכום ביטוח למקרה מוות - מילון ביטוח בריאות

הסכום שישולם למוטב לאחר מות המבוטח במשך תקופת הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף