דלג לתוכן

תנאים כלליים - מילון ביטוח בריאות

חלק הפוליסה הכולל את התנאים החלים על כל הפוליסות מסוג מסוים וקובעים בין היתר את היקף הכיסוי הביטוחי, תנאיו, חריגים וכיוב'.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף