דלג לתוכן

הנחה - מילון ביטוח בריאות

ההפרש בין הפרמיה התעריפית לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס