דלג לתוכן
ביטוח בריאות

פרמיה קבועה - מילון ביטוח בריאות

סכום קבוע ומוסכם שחברת הביטוח תשלם בקרות מקרה הביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות