דלג לתוכן

סכום פיצוי - מילון ביטוח בריאות

סכום קבוע מראש שישלם המבטח למבוטח בקרות מקרה ביטוח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס