דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שירותי בריאות נוספים (שב"ן) - מילון ביטוח בריאות

שירות בריאות נוסף הניתן מחוץ למסגרת סל הבריאות הממלכתי באמצעות קופת חולים, תמורת תשלום נוסף לקופ"ח.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות