דלג לתוכן
ביטוח בריאות

כיסוי ביטוחי משלים לשב"ן  - מילון ביטוח בריאות

כיסוי המקנה למבוטח תגמולי ביטוח בשל ביצוע ניתוחים פרטיים בישראל אשר מתחשב בזכויות הניתנות למבוטח במסגרת תכנית שירותי בריאות נוספים בה הוא חבר.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף