דלג לתוכן

אי כושר מתאונה (נכות תעסוקתית מתאונה) - מילון ביטוח בריאות

אובדן כושר עבודה של המבוטח כתוצאה מתאונה לעסוק במקצוע ו/או עיסוק בהם עסק המבוטח ערב קרות מקרה הביטוח בשיעור של 25% לפחות. אובדן כושר עבודה העולה על 50% ייחשב כאובדן כושר מלא.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס