דלג לתוכן
ביטוח בריאות

שירות מגדל קונסיליום

ליווי של הרופאים הבכירים בארץ בעת מצב רפואי מורכב

בעת מצב רפואי מורכב או בעיה רפואית מתמשכת, החולה ובני משפחתו המצויים במתח, חרדה ולעיתים בסכנת חיים, נאלצים להתמודד עם קבלת החלטות משמעותיות. כתב השירות מגדל קונסיליום מתווה את הדרך הנכונה אל פתרון רפואי אופטימלי, במצבים רפואיים מורכבים של מחלה או בעיה רפואית מתמשכת, בסיועם של הרופאים הבכירים ביותר בארץ.

מה כולל שירות מגדל קונסיליום?

ייעוץ וליווי של הרופאים המומחים הבכירים ביותר:

מגדל קונסיליום מסייע בניהול המקרה הרפואי באופן אקטיבי על ידי רופא פנימאי בכיר, המסייע באיסוף וניתוח כל הממצאים הרפואיים לשם קבלת תמונה שלמה על המקרה הרפואי, וגיבוש אסטרטגיה טיפולית עתידית, יחד עם המבוטח.

מוצר זה נלווה וחשוב בין היתר לכיסוי בפוליסת ניתוחים, אמבולטורי או מחלות קשות במגדל.

מתי זכאי המנוי לשירות?

במקרה שלאחר תום תקופת האכשרה ארעו לראשונה אחד או יותר מהמצבים הרפואיים הבאים:

  • אבחון או חשד רפואי למחלה ו/או בעיה רפואית מתמשכת ו/או אירוע רפואי קשה, בין אם עקב מחלה או תאונה.
  • מצב רפואי ללא אבחנה שתהליך הברור לגביו קיים לפחות 30 יום, התהליך יכלול ייעוץ אצל רופא מומחה בתחום התמחות הקשור למצב הרפואי ולפחות בדיקת הדמיה כגון: MRI, CT, וכיו"ב (למעט צילום רנטגן) ו/או בדיקות פולשניות.
  • מצב בו קיים פענוח כתוב של בדיקת הדמיה מסוג MRI, CT או PET CT, בדיקת אנדוסקופיה, או ביופסיה ובה עדות לגידול.

תנאים כללים להצטרפות

גיל הצטרפות, דמי הביטוח ותקופת האכשרה

גיל הצטרפות לביטוח: 0-85

דמי הביטוח:

  • השתתפות עצמית - עבור כל מקרה רפואי בסך של 1,200 ₪. במקרה של מחלת סרטן השתתפות עצמית מופחתת בסך של 750 ₪. כלומר במחיר של יעוץ אחד מקבל המנוי ליווי חשוב במשך 3 חודשים.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות

מידע נוסף לשימושך