דלג לתוכן
ביטוח בריאות

תקופת אכשרה.

בקצרה: תקופה אכשרה במסגרת ביטוח בריאות היא תקופה אשר מתחילה במועד תחילת הביטוח. בקרות מקרה ביטוח, הרי שבמהלך תקופה זו המבוטח או המוטב לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח.

מהי בעצם תקופת אכשרה בביטוח בריאות?

כאשר אדם רוכש ביטוח הוא למעשה קונה את הזכות לקבל מחברת הביטוח פיצוי כספי אם וכאשר אירוע מקרה ביטוחי הנכלל בתנאי הפוליסה, למשל – גילוי מחלה קשה או צורך רפואי בניתוח או השתלה. בכל רכישת ביטוח בריאות קיים סעיף שך תקופת אכשרה שמטרתו היא להקטין את הסיכון שלוקחת על עצמה חברת הביטוח בכך שאדם שזה עתה רכש ביטוח בריאות כבר סובל ממחלות או מתופעות רפואיות כלשהן שדורשות טיפול מהיר. המטרה היא למעשה ליצור מרווח זמן מסוים בין מועד פתיחת הפוליסה לבין מימוש הפיצויים הניתנים למבוטח במסגרתה. כמובן, שלאחר שתקופת האכשרה מסתיימת – יקבל המבוטח את מלוא המגיע לו בהתאם לתנאי פוליסת הבריאות שאותה רכש.
במהלך תקופת האכשרה - המתחילה כאמור מייד עם רכישת הפוליסה - המבוטח משלם עבורה את דמיי הפרמיה, אולם עדיין לא זכאי לממש את זכויותיו במהלכה. לרוב משך תקופת אכשרה עומד על כמה שבועות או חודשים בודדים, אולם כל פוליסת בריאות היא מקרה ייחודי בפני עצמו, ולכן ייתכן שיוגדרו כמה תקופות אכשרה עבור כמה כיסויים שונים, כמו גם שלחלק מהכיסויים הביטוחיים כלל לא תידרש תקופת אכשרה, והמבוטח יקבל את השירות המגיע למן היום הראשון.

כמה זמן נמשכת תקופת אכשרה בסוג הביטוחים השונים?

» ביטוח בריאות פרטי – במרבית המקרים בביטוח בריאות פרטי ישנה תקופת אכשרה של 90 יום, כאשר במקרים נדירים תקופת האכשרה עשויה להימשך עד 12 חודשים
» ביטוח תאונות אישיות - במרבית המקרים בביטוח תאונות אישיות ישנה תקופת של 30-60 יום
» קצבאות ביטוח לאומי – בסוגים שונים של קצבאות ביטוח לאומי קיימת תקופת אכשרה של כמה חודשים, למשל, קצבת לידה או אבטלה
» ביטוחי קופות החולים - תקופת אכשרה האורכת בין כמה חודשים ועד שנתיים עבור שירותי ביטוח משלים (שב״ן), בהם ניתוחים אסתטיים או קוסמטיים, טיפולי רפואה משלימה, בדיקות סקר מנהלים, ועוד

בשל כל אלו, כמובן שכדאי לשקול לרכוש ביטוח בריאות מוקדם ככל האפשר, כך שמלוא הכיסויים שהוא מעניק יספקו למבוטח הגנה מיטבית בשעה שהוא הכי זקוק לה. לכן, רבים מאוד רוכשים לעצמם ולבני משפחתם ביטוח בריאות עוד בצעירותם, וכך, ככל שהם מתבגרים הסיכוי לחלות או להיקלע למצב רפואי מורכב הולך וגדל, ובמקביל תקופת אכשרה כבר מזמן הסתיימה, ובכך המבוטח יכול לקבל את השירותים הרפואיים הטובים ביותר לצרכיו ולמצבו, לרבות נבחרת רופאים ומנתחים מובילים, תרופות שאינן נכללות בסל הבריאות, זימון תור לבדיקות אבחנתיות בתוך 2-3 ימי עסקים, ועוד.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
אני רוצה להצטרף