דלג לתוכן
ביטוח בריאות

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

חוק ביטוח בריאות ממלכתי בישראל שינה את התנהלות מערכת הבריאות מול האזרחים ויצר סוג של מהפכה חברתית בחשיבה על זכויותיהם הבריאותיות של תושבי ישראל.

מהו חוק ביטוח בריאות ממלכתי?

בכתבה שלפניך תוכל לקרוא מהו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, מה היה המצב בישראל טרם נחקק, הזכויות העיקריות במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ומספר עובדות שחשוב שתדע לגבי מערכת הבריאות בישראל.

מהו חוק ביטוח בריאות ממלכתי? 
חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח כי לכל תושב ישראל הזכות לקבל שירותי בריאות ממלכתיים באמצעות אחת מקופות החולים. לפיכך כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב לשלם דמי ביטוח בריאות למוסד לביטוח לאומי ולהיות שייך לאחת מקופות החולים לפי בחירתו.

מהן הזכויות העיקריות המוגדרות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי?

 • כל תושב זכאי להירשם בקופת חולים אחת ללא תנאים או מגבלות הקשורים לגילו או למצבו הבריאותי.
 • כל תושב זכאי לקבל את מלוא השירותים הכלולים בסל הבריאות בתנאים הבאים:
  1. לפי שיקול דעת רפואי.
  2. באיכות סבירה.
  3. בפרק זמן סביר.
  4. במרחק סביר ממקום מגוריו.
 • לכל תושב הזכות לעבור בין קופות החולים.
 • כל מבוטח זכאי לקבל מקופת החולים אליה הוא שייך מידע מלא על הסדרי התשלומים הנהוגים בקופה ונותני השירותים כגון רופאים ובתי חולים, עמם יש לה קשר.
 • לכל מבוטח הזכות לבחור את נותני השירות בהתאם להסדרי הבחירה ולפי רשימת נותני השירותים.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי - מה היה כאן לפניו?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, נכנס לתוקף ב- 1 לינואר 1995. מצב מערכת הבריאות בישראל לפני כניסתו לתוקף של החוק ביטוח בריאות ממלכתי לא היה מאוזן והשאיר רבים מהתושבים ללא ביטוח בריאות:

 • 5% מתושבי המדינה לא היו מבוטחים בביטוח בריאות.
 • קופות החולים כללית ולאומית היו בחובות גדולים למדינה וסבלו מעודף פוליטיקה בניהולן.
 • קופות החולים מכבי ומאוחדת שנחשבו לקופות ה"עשירות", סיננו מבוטחים לפי מצבם הבריאותי וגילם.

חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי היוותה הצהרה חברתית כי אחד מתפקידי המדינה הוא לדאוג לבריאות אזרחיה באמצעות מימון ציבורי. כתוצאה מכך נוצרה רפורמה משמעותית במבנה מערכת הבריאות בישראל שאת התוצאות שלה רואים היום: כלל תושבי ישראל נהנים המאפשרת מביטוח בריאות מוגדר, תוך חופש בחירה לגבי נותני השירות וכל זאת במימון הקופה הציבורית.

עובדות חשובות לגבי מערכת הבריאות בישראל

ישנן מספר עובדות לגבי חוק ביטוח בריאות ממלכתי שחשוב לדעת:

 • חוק ביטוח בריאות ממלכתי מבטיח שירותי בריאות בסיסים לכל אחד מהתושבים. עם זאת, השירותים הבסיסים אינם מספקים צרכים רפואיים רבים העולים אצל רוב התושבים.
 • קופות החולים מפעילות שירותי שב"ן (שירותי בריאות נוספים) כגון: כללית מושלם, מכבי זהב ועוד. שירותים אלה מספקים כיסוי נוסף למבוטחים בהם אך עדיין אינם מכסים את המבוטח לחלוטין במקרים בהם הוא זקוק למענה מהיר כגון: ניתוחים, השתלות, מחלות קשות, תרופות מאריכות ומצילות חיים ועוד.
 • כל תושב זכאי לרכוש ביטוח בריאות פרטי. ביטוחי הבריאות הפרטיים מספקים למבוטח כיסוי בריאותי רחב, המתעדכן עם התקדמות הרפואה ומאפשר לו להיות בטוח כי במקרה הצורך הוא יקבל מענה מהיר ואיכותי.

אני רוצה להצטרף

ביטוחי בריאות
נדרש למלא את כל שדות הטופס
 • יש לך כבר ביטוח בריאות פרטי?
אני רוצה להצטרף